Det er viktig å tenke på sikkerheten når man kjører MC, spesielt når man kjører på utenlandske veier der man ikke er kjent. En motorsyklist sitter mer utsatt enn personer som sitter i en bil. Dermed er MC-førere og -passasjerer utsatt for mye større risiko dersom det skjer en ulykke. En ulykke kan skje med eller uten innblanding av andre kjøretøy. Man kan også ha uhell selv om man er alene på veien, spesielt dersom det er vanskelige føreforhold.

Når man kjører i utlandet, bør man snakke med lokalkjente dersom det er mulig, og undersøke hvor de farligste veiene er. Man må selvfølgelig overholde fartsgrensen og være oppmerksom, men selv om man er oppmerksom, kan ting skje. Risikoen er størst på svingete og smale veier, men selv på brede veier kan det plutselig dukke opp en hump eller en skade i veien, som gjør at man mister kontroll over sykkelen. Dette er en av hovedårsakene til at man må være på vakt og tilpasse farten.

Snø og is er en kjent fare for norske førere, men et kraftig regnskyll kan også gjøre veibanen glatt og farlig. Da må man senke farten, og være ekstra på vakt i svinger og bakker. Vann på veien øker også faren for vannplaning. Man må også være veldig forsiktig dersom man kjører gjennom dypt vann, ettersom man ikke ved hvordan veien er under vannet. Vannet kan ha laget dype hull, eller det kan ha gravd vekk deler av veien. Godt sikkerhetsutstyr er alltid viktig, men det viktigste man kan gjøre, er å tilpasse farten etter forholdene, og alltid være årvåken.